Contact information
Member of

Bulgarian Industrial Association
Инж. Стоян Лазаров е роден на 4 юни 1955 г. в село Мирково, Софийска област. През 1987 г. се дипломира във ВИАС (настоящ УАСГ) – София, специалност „Инженер - промишлено и гражданско строителство конструкции”. През 1988 г. завършва второ висше образование във ВМЕИ „Ленин” (настоящ Технически университет) – София, специалност „Международни икономически отношения”. От 2006 г. е директор на предприятие „Туристическо обслужване” към Столичната община. През настоящата 2013г. е Председател на Управителния съвет на Българска Туристическа Камара.

Bulgarian Tourist Chamber

The Bulgarian Tourist Chamber (BTC) is a non-profit organization. It unites on a voluntary basis national, regional and local brand organizations and councils, companies from hotel & restaurant business, tour operators and tour agents, companies and organizations related with tourist industry and fully capable persons.

BTC was founded in March 1990. It is the first non-government trade, tourism organization in Bulgaria. BTC performs the functions of a non-profit federal union of Bulgarian and foreign organizations .... more »